SENIOR HOMME CHAMPIONNAT D AFRIQUE

COACH: RAZAFINDRASENDRA VICTORIEN – RANDRIAMBOLANORO Avotriniaina – RAKOTOMALALA Hajamanalina –ANDRIANJAKA Jean Denis – ANDRIANANTENAINA Jacky

 

SENIOR HOMME CHAMPIONNAT DU MONDE

COACH: ANDRIANIAINA CHRISTIAN – RAKOTOARIVELINA Iarotiana – RANDRIARIMANANA Onja Lalaina – RAKOTOMANANA Olivier – RATOLOJANAHARY Jean Michaël 

 

SENIOR DAMES

COACH: RANDRIANANDRASANA JEAN JACKY – RALAIMBELONIRINA Anja – RAKOTONIRINA Lalaharisoa Julie Hortensia – RAKOTOARIMANANA Lala Tahiry – NIRINIAINA Lalatiana Saholy 

 

JUNIOR

COACH: RAJAONOSOA FALY – RAJERISOA Hasina Manampisoa – RAKOTOMALALA Hery Mampandry- RAKOTOMALALA Herizo Mahandry – RAMANANDRAITSIORY Faneva