24-25 juillet 2021 à Antsirabe

Résultats seniors Messieurs

Vainqueur: SCORE: 13 # 05
 
Club UBM Analamanga
 
– RANDRIAMBOLANORO Avotriniaina
– RAKOTOMALALA Hajamanalina
– ANDRIANJAKA Jean Denis
 
Finaliste: Club CBWT Analamanga
 
– FANJAMANOVOFIFALIANA Tendry
– ANDRIAMAHAROSOA Hugues Nirina
– RAZAFINDRAZAKA Anjarivony Teddy
 

Résultats seniors Dames

Vainqueur: SCORE: 13 # 05
 
Club CBAT Ambalavao Tsienimparihy 
 
– RABEARINORO Mbola
– ANDRIANARISON Andoniaina
– RANOROHANTA Lova Fidèle 
 
Finaliste: Club C2BA Vakinankaratra 
 
– RANDRIAMBAHINY Hanta Francine
– NIRINIAINA Lalatiana
– ANDRIAMIHAJA Volatiana
 
 

Résultats juniors

Vainqueur: SCORE: 13 # 08

Club CB MAMA Analamanga 

– STEPHANO
– RAKOTONJANAHARY Tsiry
– RANDRIANARIVELO Iony
 
Finaliste: Club C2BA Vakinankaratra 
 
– RAFANOMEZANTSOA Rolland
– RASOLONIRINA Heritiana
– RAFANOMEZANTSOA Roméo 
 
 

Résultats Vétérans

Vainqueur: SCORE: 13 # 12

Club C2BA Vakinankaratra 

– RAFANOMEZANTSOA Clément 
– RANAIVO Jean Claude 
– RANDRIANOMANANA Jean
 
Finaliste: Club BIC Ambohimahahasoa
 
– RAZAFIMAHATRATRA Célestin 
– RAKOTOARISOA Claude
– RAMILASON Oeliniony
 
 

 

  •